การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)