โครงการวันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการวันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง และหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยมีอาจารย์ ดร.สมพล เข็มกำเหนิด วิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง ใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่างมีคุณค่าตามรอยพระราชาของแผ่นดิน กิจกรรมเติมรอยยิ้มสร้างสุข มีผู้สูงอายุ เข้าร่วมงาน จำนวน 200 คน ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)