ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2565 มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2565 จำนวน 6 เรื่อง

  1. 6 โรคร้ายและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม
  2. ช่วงน้ำท่วมนี้ ระวังโรคอาหารเป็นพิษ
  3. เตือนระวัง โรคเมลิออยด์ (โรคไข้ดิน)
  4. ปภ. แนะรู้ทันสัญญาณเตือนก่อนเกิดดินถล่ม
  5. PEA ขยายมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  6. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำแก่ประชาชน ตอนค่าธรรมเนียมทวงหนี้ ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ต้องรู้ข้อมูลใดบ้าง
close(x)