ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2565 มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2565 จำนวน 5 เรื่อง

  1. ปภ. เตือนเด็กจมน้ำภัยเงียบที่ป้องกันได้
  2. 6 วิธีเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฝูงชน
  3. 3 โรคยอดฮิต ในฤดูหนาว
  4. 6 พฤติกรรมเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์อัมพาต
  5. เรียนรู้ สัญญาณเตือน โรคหลอดเลือดสมอง
close(x)