เรื่อง การต่อใบอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

เรื่อง การต่อใบอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา, ลาว, เมียนมา และเวียดนาม) ผ่านระบบออนไลน์ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

close(x)