มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลผู้ที่สมควรได้รับยกย่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลผู้ที่สมควรได้รับยกย่องเป็น #ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๖
“รางวัลราชมงคลสรรเสริญ”

สนใจส่งผลงาน/ศึกษารายละเอียดการจำแนกสาขาทางวัฒนธรรมและหลักเกณฑ์การคัดเลือก/ดาวน์โหลดแบบเสนอข้อมูล
คลิกลิงค์ https://forms.gle/jsCvzgYVTuzK4waB8 หรือสแกน Qr code ดังปรากฏด้านล่าง (หากสแกน QR code แล้วขึ้นโฆษณาให้ท่านกดข้ามโฆษณาไปจากนั้นจะเข้าสู่หน้า Google from ท่านสามารถโหลดหลักเกณฑ์และแบบเสนอได้จากหน้าแรกของ Google from)

close(x)