สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านบึงปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านบึง (ด้านหลังตลาดโต้รุ่งบ้านบึง ตึกสีชมพู)

เริ่ม ธันวาคม 65 – กุมภาพันธ์ 2566 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

“เงินต้น ไม่เกิน 5,000 บาท 3 เดือนแรก ไม่คิดดอกเบี้ย หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน”

close(x)