โครงการวันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 งานสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการวันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

1.นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางละมุง มอบโล่เชิดชูเกียรติ ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง ประจำจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านบึง และมอบไม้เท้าค้ำยัน ให้กับนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ไว้ยืมสำหรับใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

2.นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นางสาวภัทรศจี ปัญญาดี ครูผู้ฝึกสอนการเต้นเข้าจังหวะเพลงให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ในการประเมินชมรมผู้สูงเข้มแข็งประจำจังหวัดชลบุรี

3.นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง มอบสมุดกองทุนสวัสดิการฯ ให้กับสมาชิกที่มีการนำส่งเงินเข้ากองทุนอย่างต่อเนื่อง และสมาชิกใหม่

และจากนั้นนายอภิรุทธ์ ภิรมย์ ครู กศน.อำเภอบ้านบึง ได้บรรยายในหัวข้อ สูงวัยยุคใหม่ รู้ทันกลโกงมิจฉาชีพออนไลน์ มีผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 200 คน ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)