ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

เรื่อง 1. ปัญหาของที่นอน 2.พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3.รู้ก่อน ช้อปอัญมณีผ่านออนไลน์ 4.เลือกใช้คาร์ชีทที่ได้มาตรฐานและใช้งานอย่างถูกวิธี

close(x)