ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2565 มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2565 จำนวน 5 เรื่อง

  1. 5 ข้อต้องรู้ก่อนชอปออนไลน์
  2. กรมการขนส่งทางบก เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อทำใบขับขี่ปลอมออนไลน์ ย้ำต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น
  3. ดูบอลแล้ว อย่าลืมดูแลตัวเอง
  4. ชุดตรวจ ATK สามารถตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 กลายพันธุ์ได้หรือไม่
  5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565
close(x)