โครงการสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1/2566

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 (โรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลเมืองบ้านบึง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีการทำข้อสอบก่อนการเรียนรู้ และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อความเพลิดเพลินสำหรับผู้สูงวัย เป็นการเสริมสร้างกำลังกายที่ดี และเสริมสร้างกำลังใจให้แข็งแรง ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.

close(x)