รับมอบสิ่งของบริจาค จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นตัวแทน รับมอบสิ่งของบริจาค จากคุณเจนวิทย์ โลพันธ์ศรี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

คุณธวัช ตันนะรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานบริหารทั่วไปปฏิบัติการ ส่วนงานบริหารทั่วไปปฏิบัติการ (RE) คุณวิชัย จินตนาวัน ในนาม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และได้นำสิ่งของทั้งหมดไปมอบให้กับประชาชน ตามที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องแถว 2 ชั้น บริเวณ ชั้น 2 ของร้านสะดวกซื้อ เลขที่ 427 เขตเทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)