การประชุม สรุปผลการดำเนินงาน LTC 2565

นายพิชชา ตรีวรรณกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานการประชุม สรุปผลการดำเนินงาน LTC 2565 (การดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง) พร้อมรายงานรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ และ อสม. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)