ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณสามแยกไฟแดงเซิดน้อย

📢 ประชาสัมพันธ์ 📢
เนื่องจากวันที่ 19 มกราคม – 29 มีนาคม 2566 มีการปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณสามแยกไฟแดงเซิดน้อย
ขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจร หลีกเลี่ยงเส้นทางหรือวางแผนการเดินทาง

ด้วยความปรารถนาดีจากงานจราจรสถานีตำรวจภูธรบ้านบึง

🚧🚧🛵🏍️🚙🚗🛻🚐🚚🚛🚜🏎️🚒🚧🚧

ที่มา : งานจราจรสถานีตำรวจภูธรบ้านบึง

close(x)