โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแยกไฟแดงบ้านบึง – เซิดน้อย

ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2566

โดยแบ่งแผนการทำงานเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2566

📌📌 โปรดหลีกเลี่ยงการจอดรถริมทางบริเวณงานก่อสร้าง

👷🏻‍♂️🙏🏻ขออภัยในความไม่สะดวก

close(x)