โครงการคัดกรองโรคตาต้อกระจก

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการคัดกรองโรคตาต้อกระจก ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนางสาวทิพวรรณ กุศล รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงเข้าร่วมการคัดกรองโรคตาต้อกระจกเป็นจำนวนมาก โดยคุณหมอเธษฐา คันธา จักษุแพทย์โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และทีมงาน ดำเนินการคัดกรองโรคตาต้อกระจกในครั้งนี้

close(x)