ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2566 มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 5 เรื่อง

  1. ธอส. จัดทำมาตรการที่ 23 สถานะ NPL [ M 23] ช่วยเหลือลูกค้า นานสูงสุด 2 ปี เลือกผ่อนชำระเริ่มต้น 1,000 บาท ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน หรือ 1,500 บาท ดอกเบี้ย 0% นาน 9 เดือน
  2. ปภ. แนะรู้ทัน-ลดผลกระทบวิกฤตหมอกควัน
  3. กรมโยธาฯ เปิดตัว แอปพลิเคชัน “เรียกช่าง” บริการข้อมูลช่าง หาช่าง ครบ จบงาน
  4. PM 2.5 และอาการทางตา
  5. วิธีสังเกตอาการเบื้องต้น จากการได้รับฝุ่น PM 2.5
close(x)