โครงการสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 4

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางธนัชพร นุชบุตร ตำแหน่งโภชนากรชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “โภชนาการในผู้สูงวัย,อาหารที่เหมาะสม และการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ณ ห้องดอกลำดวน ชั้น 2 อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)