“สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ภาค 2” ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงาน ของศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ

นายพิชชา ตรีวรรณกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับ “สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ภาค 2” ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงาน ของศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนชลบุรี(ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง) วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.

close(x)