พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และความเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)