โครงการประชุมสภาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการประชุมสภาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายกฤษณะ โคตรหลงมา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ณ ห้องสร้างสุข ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)