โครงการบริการด้วยใจ สร้างสายใยชุมชน(เทศบาลเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 ณ ชุมชนเซิดน้อย (บริเวณตลาดนัดเซิดน้อย)

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ภายใต้นโยบายของ นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง ดำเนินการจัดโครงการบริการด้วยใจ สร้างสายใยชุมชน (เทศบาลเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 ณ ชุมชนเซิดน้อย (บริเวณตลาดนัดเซิดน้อย) มีกิจกรรมบริการผู้เข้าร่วมโครงการฯมากมาย ได้แก่ ตรวจคัดกรองและรักษาโรคเบื้องต้น โดยโรงพยาบาลบ้านบึง และชมรม อสม.บ้านบึง, อบรมตัดแต่งทรงผม โดยชมรมช่างเสริมสวย, ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และบำรุงรักษา และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ โดยวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี, ให้ความรู้และสาธิตวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น, แจกปุ๋ยชีวภาพ ต้นกล้าและพันธ์ุไม้, วาดรูป, ระบายสี, คลินิกปรึกษากฎหมาย โดยสถานีตำรวจภูธรบ้านบึง ให้คำปรึกษา แนะนำการขอรับบริการจากหน่วยงานราชการต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย

close(x)