ข่าวประชาสัมพันธ์ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง) แก้ไขสายแรงสูงใกล้ขาด บริเวณแยกธนาคารไทยพาณิชย์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง

แก้ไขสายแรงสูงใกล้ขาด บริเวณแยกธนาคารไทยพาณิชย์ วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 15.00 น

บริเวณที่ไฟดับ

  • ตั้งแต่บริเวณโรงพยาบาลบ้านบึงถึงเทศบาลเมือง อำเภอบ้านบึง ถึงสะพานร้านโจ๊กกลางตลาดบ้านบึง
  • ตั้งแต่ร้านกิจกสิกรถึงอำเภอบ้านบึงและโรงเรียนบ้านบึงอุสาหกรรมนุเคราะห์
  • สถานีตำรวจอำเภอบ้านบึงและธนาคารกสิกรในตลาดอำเภอบ้านบึง
  • ตั้งแต่กลุ่มอุตสาหกรรมเจริญสินถึงแยกไฟแดงอำเภอบ้านบึง
close(x)