โครงการบริการด้วยใจ สร้างสายใยชุมชน (เทศบาลเคลื่อนที่) ครั้งที่ 2 ณ ชุมชนอยู่สบาย(บริเวณศาลพระพรหมชุมช)

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ 2566 เวลา 16.30 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ภายใต้นโยบายของ นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการด้วยใจ สร้างสายใยชุมชน (เทศบาลเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 ณ ชุมชนอยู่สบาย(บริเวณศาลพระพรหมชุมชน)

มีกิจกรรมบริการผู้เข้าร่วมโครงการฯมากมาย ได้แก่

– ตรวจคัดกรองและรักษาโรคเบื้องต้น โดยโรงพยาบาลบ้านบึงและชมรม อสม.บ้านบึง

– ตัดแต่งทรงผม โดยชมรมช่างเสริมสวย

– ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

– บำรุงรักษาและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ โดยวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

– ให้ความรู้และสาธิตวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น

– แจกปุ๋ยชีวภาพ กล้าและพันธ์ุไม้

– การวาดรูป การระบายสี

– กดจุดบำบัด โดย หมอเอส ศาสตร์บำบัดประยุกต์เฉพาะทาง

– คลินิกปรึกษากฎหมายโดยสถานีตำรวจภูธรบ้านบึง

– ให้คำปรึกษาแนะนำการขอรับบริการจากหน่วยงานราชการต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย ฟรีตลอดงาน

close(x)