โครงการบริการด้วยใจ สร้างสายใยชุมชน (เทศบาลเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ภายใต้นโยบายของ นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง ดำเนินการจัดโครงการบริการด้วยใจ สร้างสายใยชุมชน (เทศบาลเคลือนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 ชุมชนตะวันออก (บริเวณศูนย์การเรียนรู้)​

กิจกรรมบริการผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่

– ตรวจคัดกรองและรักษาโรคเบื้องต้น โดยโรงพยาบาลบ้านบึงและชมรม อสม.บ้านบึง

– ตัดแต่งทรงผม โดยชมรมช่างเสริมสวย

– ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

– บำรุงรักษา/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ โดยวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

– ให้ความรู้และสาธิตวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น

– แจกปุ๋ยชีวภาพ กล้าและพันธ์ุไม้

– การวาดรูป การระบายสี

– กดจุดบำบัด โดย หมอเอส ศาสตร์บำบัดประยุกต์เฉพาะทาง

– คลินิกปรึกษากฎหมาย โดยสถานีตำรวจภูธรบ้านบึง

– ให้คำปรึกษาแนะนำการขอรับบริการจากหน่วยงานราชการต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย ฟรีตลอดงาน

***โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้น ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนหน้าโรงเจ (โรงเจ)***

close(x)