พิธีปิดโครงการฝึกสอนทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬา 80 พรรษา เทศบาลเมืองบ้านบึง นายสิทธิศักดิ์ เกียรติสุอาภานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีปิด โครงการฝึกสอนทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน โดยมีนางสาวทิพวรรณ กุศล รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆ สามารถว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและช่วยเหลือตนเองได้

close(x)