วันมอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง นายพิชชา ตรีวรรณกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธาน “วันมอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ” ภายใต้โครงการคัดกรองโรคตาต้อกระจก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ มารับมอบแว่นสายตาครบจำนวนที่ลงทะเบียนไว้ เรียบร้อยแล้ว

close(x)