สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านบึง เปิดให้บริการช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

📢📢 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านบึง 📢📢

💦 เปิดให้บริการช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 13-17 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.

บริการงานทะเบียนราษฎร
✅ แจ้งเกิด
✅ แจ้งตาย
✅ บัตรประจำตัวประชาชน

☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 038-444203

close(x)