เทศบาลเมืองบ้านบึง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและร้านค้าที่ร่วมกิจกรรมสงกรานต์

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 (วันไหลเทศบาลเมืองบ้านบึง)

เทศบาลเมืองบ้านบึง ขอความร่วมมือ

“ผู้ประกอบการและร้านค้าที่ร่วมกิจกรรมสงกรานต์ งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน และขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยวทุกท่าน งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ขณะเข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์ในวันดังกล่าว”

close(x)