วันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2566 นำโดยนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล

close(x)