โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “การนวดฝ่าเท้าเบื้องต้นเพื่อสุขภาพ” หลักสูตร “ผ้าพิมพ์ใบไม้สีธรรมชาติ” และหลักสูตร“การจัดสวนถาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2566 และ 1 พฤษภาคม 2566 พิธีเปิดโครงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวทิพวรรณ กุศล รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ

close(x)