กิจกรรมเดินรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day)

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น. เทศบาลเมืองบ้านบึง เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” นำโดยนายสิทธิศักดิ์ เกียรติสุอาภานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมเดินขบวนกิจกรรมดังกล่าวรอบตลาดบ้านบึง

close(x)