โครงการบริการด้วยใจ สร้างสายใยชุมชน (เทศบาลเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ภายใต้นโยบายของ นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง ดำเนินการจัดโครงการบริการด้วยใจ สร้างสายใยชุมชน (เทศบาลเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5 ณ ชุมชนธารนที(สนามเด็กเล่น)​

กิจกรรมบริการผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่

– ตรวจคัดกรองและรักษาโรคเบื้องต้น โดยโรงพยาบาลบ้านบึงและชมรม อสม. บ้านบึง

– ตัดแต่งทรงผม โดยชมรมช่างเสริมสวย

– ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและบำรุงรักษา

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ โดยวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

– ให้ความรู้และสาธิตวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น

– แจกปุ๋ยชีวภาพ ต้นกล้าและพันธ์ุไม้

– การวาดรูป การระบายสี

– กดจุดบำบัด โดย หมอเอส ศาสตร์บำบัดประยุกต์เฉพาะทาง

– คลินิกปรึกษากฎหมาย โดยสถานีตำรวจภูธรบ้านบึง

– ให้คำปรึกษาแนะนำการขอรับบริการจากหน่วยงานราชการต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย ฟรีตลอดงาน

📍📍 ***โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้น ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนวัฒนานุกิจ (ตลาดกำนันทู) ***

close(x)