วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 3 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านบึง

close(x)