ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

close(x)