ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ( 5 ธันวาคม 2550) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

close(x)