ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

เทศบาลเมืองบ้านบึง นำโดยนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ , สมาชิกสภาเทศบาลฯ , หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อช่วยในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) โดยมีกำหนดการดังนี้ รถคันที่ 1 ฉีดน้ำพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ชุมชนตะวันออก รถคันที่ 2 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ชุมชนมาบกรูด , บึงบน , บึงบนซอย1 , หมู่บ้านแสนสบาย2 , ธารนที , บวรธรรม , สราญรมย์ , หนองโคน รถคันที่ 3 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค หน้าวัดล่างฯ , เทศประสาท ซ.7-9 , หน้าสภา , ตลาดโต้รุ่ง , เนื่องจำนงค์ ซ.2-6 , บ้านบึงสันติ ซ. 2-4 , โลตัสบ้านบึง , เจตน์อำนาจ , วัฒนานุกิจ และ กวนอู วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

close(x)