“จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ “จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” นำโดยนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 84 พรรษา (ชุมชนวัดบึงบน)

close(x)