การประปาฯ สาขาบ้านบึง เปิดรับคำร้องแก้ปัญหาใบแจ้งค่าน้ำสูงกว่าปกติ

close(x)