รางวัลเกียรติยศ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ดีเด่น

เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้รับรางวัลเกียรติยศ โดยการตรวจพิจารณาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น กระทรวงมหาดไทย ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ดีเด่น ซึ่งนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง ได้มอบหมายให้ นายพิชชา ตรีวรรณกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัลดังกล่าว จากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

close(x)