ประเพณีวิ่งควายเทศบาลเมืองบ้านบึง

เทศบาลเมืองลบ้านบึง จัดงานประเพณีวิ่งควาย ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2563 นำโดยนายพิชชา ตรีวรรณกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ เช่น การแข่งขันควายเร็ว การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดควายตลกขบขัน การประกวดควายประเภทสวยงาม ฯลฯ ณ ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)