วันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2564

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการ “วันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ”  นำโดยนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และนายบำเพ็ญ โรจน์พัฒนากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

          ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้มีการบริการตรวจกรองวัดไข้จาก ตัวแทนอสม. และการวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอวให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทราบถึงสุขภาพโดยรวมเพื่อสุขภาวะที่ดีในการดูแลตนเอง และนอกจากนี้แล้ว ผู้สูงอายุได้มีการพบปะพูดคุยร่วมกันทำให้เกิดความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และนอกจากนี้แล้วยังมีการบรรเลงเพลงจากชมรมดนตรีอังกาลุงที่สร้างความเพลิดเพลินใจให้แก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)