โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

นายสิทธิศักดิ์ เกียรติสุอาภานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันแลแก้ไขปัฐหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ ห้องดอกลำดวน ชั้น 2 อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

close(x)