คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 35/2563 ปิดสถานที่ในอำเภอบางละมุง ตามรายละเอียดในคำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

close(x)