เตรียมความพร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 เริ่ม 1 ม.ค.64

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

close(x)