เชิญมาสมัครเป็น “อาสาสมัครดิจิทัล(อสด.)”

ท่านที่สนใจสมัครเป็น “อาสาสมัครดิจิทัล(อสด.)” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแอปพลิเคชััน “อาสาสมัครดิจิทัล” ได้ที่เว็บไซต์อาสาสมัครดิจิทัล www.tdv.netpracharat.com หรือสอบถามได้ที่ Facebook Page : อาสาสมัครดิจิทัล

close(x)