ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ ในการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2564

close(x)