ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

close(x)