13 มิ.ย. 2564 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง เฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

close(x)