คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ชลบุรี ที่ 24/2564 – ขายอาหารและนั่งทานที่ร้านได้ถึงเวลา 23.00 น. และการเปลี่ยนแปลงคำสั่งอื่นๆ

close(x)